Portal cpb.pl używa cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

PDF Drukuj Email

Z mec. Jerzym Bańką, wiceprezesem Związku Banków Polskich rozmawia Karol Mórawski

Panie Prezesie. Swoje 20-lecie obchodzą Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz „Miesięcznik Finansowy BANK”. Dzisiaj CPBiI to bardzo rozbudowana struktura, realizująca wiele działań istotnych zarówno dla sektora bankowo-finansowego, jak i klientów banków. Jego początki – to powołana w lutym 1992 r., z inicjatywy Związku Banków Polskich Bankowa Spółka Prawnicza. Pan Prezes przez kilka lat kierował tym podmiotem...

– Funkcję prezesa spółki objąłem po trzech latach jej funkcjonowania i sprawowałem ją do momentu, kiedy zmieniły się uregulowania prawne dotyczące funkcjonowania kancelarii prawniczych. Po zmianie ustawy o radcach prawnych spółki kapitałowe – a więc również Bankowa Spółka Prawnicza – utraciły możliwość kontynuowania działalności w dotychczasowej formie. Konsekwencją była zmiana – zarówno nazwy, jak przede wszystkim przedmiotu działalności spółki, która stała się swego rodzaju think-tankiem dla rynku bankowo-finansowego. Znalazły się w nim elementy konsultingu, jak również doradztwo prawne, jednak nieco innej natury niż w przypadku Bankowej Spółki Prawniczej, bardziej w formule analitycznej aniżeli w postaci świadczenia usług prawniczych dla klientów z zewnątrz. W tym okresie złożyłem rezygnację z funkcji prezesa spółki, ponieważ przeszedłem na stanowisko doradcy prezesa Związku Banków Polskich.

Przez te kilka lat Bankowa Spółka Prawnicza była aktywna w wielu obszarach, ze szczególnym uwzględnieniem rynku bankowego. Świadczyła szereg usług dla wielu instytucji, m.in. zajmowała się wsparciem prawnym banków przy wdrażaniu nowych produktów, sporządzała analizy i opinie zarówno dla sektora bankowego, jak i podmiotów zewnętrznych, w szczególności innych instytucji finansowych i jednostek administracji publicznej. Analizy, raporty i opinie prawne pozostały do dziś jednym z ważniejszych zadań Centrum Prawa Bankowego i Informacji, jednak sporządzane są raczej pod kątem całego rynku bankowego niż pojedynczych podmiotów.

Proszę wskazać kilka czołowych osiągnięć – zarówno Bankowej Spółki Prawniczej, jak i jej następcy.

– Jednym z ważniejszych dokonań spółki był udział w przetargu Ministerstwa Finansów na opracowanie projektu zmian w ustawach podatkowych: o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych. Był to niezwykle ważny projekt, Spółka realizowała go, opierając się na zespole najlepszych współpracowników. W projekcie uczestniczyli pracownicy naukowi kilku ośrodków akademickich, najwybitniejsi specjaliści z zakresu prawa finansowego, podatkowego i administracyjnego. Innym ważnym dokonaniem była realizacja projektów dla Krajowej Izby Rozliczeniowej: systemy takie jak ELIXIR czy SYBIR zostały opracowane przy wydatnym udziale spółki. Nie można wreszcie zapomnieć o wkładzie jej, a później CPBiI, w tworzenie i rozwój ważnych spółek infrastrukturalnych dla sektora bankowego, takich jak KIR S.A. czy Biuro Informacji Kredytowej S.A. Należy też pamiętać o tym, że Centrum Prawa Bankowego i Informacji jest outsourcerem Związku Banków Polskich w wielu innych obszarach. Jednym z nich jest działalność wydawnicza i popularyzatorska. To właśnie w ramach Centrum Prawa Bankowego i informacji wydawanych jest wiele tytułów, które mają niewątpliwy wpływ na kształtowanie opinii o polskim sektorze bankowym.

Jednym z większych sukcesów Związku Banków Polskich i całego polskiego sektora bankowego było stworzenie perfekcyjnego systemu zabezpieczającego interesy zarówno samych banków, ich klientów, jak i całego obrotu finansowego w Polsce. Obok Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor czy Biura Informacji Kredytowej jego elementem jest CPBiI. Jakie znaczenie ma jego działalność dla instytucji gwarantujących bezpieczeństwo obrotu finansowego?

– W chwili, gdy doszło do zmiany strategii spółki i zmiany jej przedmiotu działalności, Centrum Prawa Bankowego i Informacji skoncentrowało się zasadniczo na dwóch sferach działania: analityce oraz szeroko rozumianym przetwarzaniu i administrowaniu danymi. Miało znaczący udział w opracowaniu systemów wymiany informacji ZBP, systemu BIK, systemu zarządzania danymi dla Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz innych systemów informacyjnych dla sektora bankowego. W wielu przypadkach to właśnie spółka zarządza tymi systemami. CPBiI uczestniczy też w pracach legislacyjnych dotyczących wszelkich przepisów związanych z informacją gospodarczą.

Mówiąc o regulacjach ostrożnościowych i bezpieczeństwie obrotu gospodarczego, nie sposób pominąć obecnego kryzysu. Niewypłacalność i zatory finansowe to nieodłączny element recesji, a zatem można się spodziewać nowych wyzwań dla podmiotów stojących na straży płynności finansowej. Czy w związku z tym można wskazać jakieś nowe obszary działalności dla CPBiI?

– Uważam, że w pierwszej kolejności wzrośnie zainteresowanie ofertą Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Związku Banków Polskich w zakresie dostarczania informacji, które mogą być wykorzystywane w procesie oceny ryzyka kredytowego. Taki wymóg wynika zresztą wprost z nowej Ustawy o kredycie konsumenckim, która nakazuje, aby wszyscy kredytodawcy – a więc nie tylko banki – dokonywały oceny ryzyka kredytowego z wykorzystaniem baz i systemów informacyjnych. Drugim aspektem istotnym w czasach kryzysu jest przeciwdziałanie przestępczości związanej ze świadczeniem usług finansowych. Na wielu podmiotach wymusi to korzystanie z systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, w zakresie wykrywania skradzionych lub utraconych dowodów tożsamości lub innych dokumentów.

 

Prenumerata 2019
Projekt i wykonanie Mavtech Group