Portal cpb.pl używa cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

PDF Drukuj Email

Z Andrzejem Wolskim, członkiem zarządu – dyrektorem zarządzającym Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., rozmawia Paweł Minkina

Analizując minione 20 lat, można stwierdzić, że sektor bankowy doświadczył rewolucyjnych zmian. Jakie były początki Centrum Prawa Bankowego i Informacji, założenia i perspektywy stawiane spółce na początku lat 90?

– Tworzący się w nowych realiach sektor bankowy potrzebował wsparcia, choćby możliwości korzystania z usług wyspecjalizowanych firm infrastrukturalnych. Wśród najważniejszych wymienić należy usługi doradcze, rozliczeniowe, jak również telekomunikacyjne i informatyczne. Wszystkie one na początku lat 90. były dramatycznie słabe, co było barierą dla rozwoju bankowości. W tym czasie równie dynamicznie inwestowały w Polsce w tym segmencie tak firmy zagraniczne, jak i nowo powstające firmy krajowe. Specyfika rynku, umiejętność poruszania się na nim oraz zrozumienie reguł krajowych były dużym atutem firm takich, jak powstające Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Wysoka jakość usług eksperckich, jak również konkurencyjność pod względem ceny oferowanych usług była i jest przymiotem CPBiI, zarówno gdy chodzi o usługi audytorskie, doradcze, prawnicze, jak i logistyczne czy szkoleniowe. Większa część środowiska dość szybko przekonała się do wysokiej jakości usług świadczonych przez Centrum, pozwoliło to ugruntować pozycję nowo powstałej firmy na rynku. Obszar doradztwa bankowego stanowi stale niezwykle ważny element aktywności CPBiI. Do dziś jest ono niezwykle cenione, gdy chodzi o prezentowane opinie – zarówno na rynku działań komercyjnych, jak i w procesie legislacyjnym. Śmiało możemy zatem powiedzieć, że Centrum wywarło duży na proces kształtowania się otoczenia prawnego polskiego sektora bankowego.

No dobrze, jak zatem zmieniający się rynek bankowy w ostatnich dwóch dekadach wpłynął na kształt Centrum Prawa Bankowego?

– Ściśle związało ono swoje losy ze Związkiem Banków Polskich, poświęcając dużą część aktywności doradztwu bankom, monitorując stan prawny sektora bankowego, zajmując się wieloma obszarami związanymi z obsługą banków. O ile zmiany prawne w bankowości zachodziły wraz z procesem ewolucji prawa gospodarczego w Polsce, o tyle zmiany w innych obszarach dotyczących funkcjonowania banków miały zupełnie inną dynamikę. Centrum Prawa Bankowego i Informacji precyzyjnie analizowało potrzeby zarówno pojedynczych banków, jak i całego sektora. Jednym z wyzwań stojących przed spółką była obsługa wszystkich baz danych, które powstawały w ramach Związku Banków Polskich. ZBP wraz z CPBiI udostępniały sektorowi usługi usprawniające działania banków po niezwykle atrakcyjnych cenach, pokrywających głównie koszty usługi i modernizacji systemów. Takich usług w tak szerokim zakresie nie oferują inne podmioty gospodarcze, chociaż niekiedy powstają systemy konkurencyjne. Administrowane przez nas bazy danych są niejednokrotnie pokazywane jako wzór do naśladowania sektorom bankowym w innych krajach. Misja świadczenia usług najwyższej próby usprawniających funkcjonowanie sektora bankowego znacząco wpłynęła na kształt organizacyjny Centrum Prawa. Znaleźliśmy i wdrożyliśmy formy organizacyjne wielu skomplikowanych i odpowiedzialnych zadań – są one bezpieczne i skuteczne.

Nie zapominajmy, że Centrum prowadzi również aktywność wydawniczą…

– Tak, poza doradztwem oraz produktami związanymi z gromadzeniem i udostępnianiem bankom danych dotyczących sektora, niezwykle ważnym obszarem działalności Centrum jest aktywność wydawnicza. O niej zapewne wspomną jednak inni członkowie naszego zarządu. Ja pozwolę sobie tylko przypomnieć, że nie jest łatwo utrzymać dobre pisma ekonomiczne, prezentujące informacje najwyższej jakości, które by się samofinansowały. A to nam się udało. Liczymy, że wydawane przez nas pisma, dzięki konsekwentnemu podnoszeniu poziomu merytorycznego oraz rozszerzaniu bazy odbiorców, będą zajmowały liczące się pozycje w kręgu pism ekonomicznych. Należy podkreślić, że jeśli chodzi o tematykę bankową, to tworzone publikacje na czele z publikowanymi w „Miesięczniku Finansowym BANK”, taką pozycję zajmują w zasadzie od samego początku, stale cieszą się wysoką rozpoznawalnością i zaufaniem grupy menedżerów bankowych.

Działalność Centrum Prawa Bankowego i Informacji jest stosunkowo szeroka. Czy można zatem wskazać, co udało się zrealizować lepiej niż zakładano i co było swego rodzaju pozytywnym zaskoczeniem dla samych twórców?

– W dotychczasowych pracach Centrum główny nacisk kładziono się na jakość oferowanych usług i produktów, dlatego więc zakresy prowadzonych działań były bardzo precyzyjnie określone. Ze względu na swój charakter spółka nie była firmą stricte komercyjną, której celem było wyszukiwanie nisz rynkowych, ich rozwijanie i sprzedawanie. Również przy wycenie produktów nie opierano się jedynie na pewnych realiach rynkowych, przy czym dość często oferowane produkty miały unikatowe i wyjątkowe znaczenie dla całego sektora. Gdybyśmy dbali jedynie o relacje handlowe, nie udałoby się zapewne nawiązać z bankami tak głębokiej relacji, szczególnie ważnej przy świadczeniu usług o tak wrażliwym dla całego sektora charakterze. Trudno byłoby również uzyskać odpowiednio szeroką wiedzę o potrzebach banków. Dzięki posiadanej wiedzy i świadomości potrzeb banków możemy oferować optymalnie dostosowane do potrzeb sektora produkty. Umiejętne i odpowiedzialne wykorzystanie dobrych relacji z bankami, które stało się priorytetem funkcjonowania spółki, wpłynęło na jej charakter i styl funkcjonowania na rynku. Właśnie budowane latami dobre relacje z bankami, profesjonalizm i zaufanie są najcenniejszym atutem Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Należy podkreślić, że firma funkcjonuje odmiennie niż na początku lat dziewięćdziesiątych, banki potrzebują nowych danych i nowych rozwiązań, zwłaszcza w zakresie dystrybucji informacji gospodarczej. Budowanie relacji z bankami jest więc procesem stałym. Powołaliśmy sieć Centrów Informacji Gospodarczej, która umożliwia dotarcie i znacznie głębsze wykorzystanie danych zgromadzonych w naszych bazach – to już relacje budowane nie tylko z bankami, ale również z przedsiębiorcami i beneficjentami usług bankowych. Coraz więcej osób i instytucji poszukuje wiedzy o produktach bankowych, chce poszerzać informacje o sektorze bankowym, jego produktach, ale też poznawać zasady odpowiedzialnego korzystania z usług finansowych. Ten obszar będzie stanowił coraz szerszy krąg aktywności CPBiI.

Skoro mowa o informacji gospodarczej, to czy kryzys na międzynarodowych rynkach finansowych zmienił podejście do informacji gospodarczej?

– Wagę informacji, jak również edukacji doceniono w ostatnim, dość trudnym dla bankowości okresie kryzysu finansowego. Nie tylko banki, ale i przedsiębiorcy oraz sami konsumenci zrozumieli, jak wielkie znaczenie ma rzetelna informacja gospodarcza. Coraz więcej osób ma świadomość nieodłącznej obecności ryzyka, nie może zatem dziwić wzrost zainteresowania sposobami analizy i umiejętnościami zarządzania ryzykiem. Odpowiednie eliminowanie i monitorowanie pojawiających się zagrożeń staje się istotnym elementem funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Właśnie w tym obszarze rola Centrum jest bardzo istotna, a doświadczenie zdobyte przez minione dwie dekady, gdy chodzi o zbieranie i przekazywanie informacji, jest nie do przecenienia.

Centrum Prawa Bankowego i Informacji ma, jak sądzę, pewne priorytety, które stanowić będą wytyczne dla strategii rozwoju?

– Specjalistyczne, świadczone na najwyższym poziomie doradztwo w obszarze bankowości stanowiło i wciąż stanowi priorytet, bez którego trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie instytucji. Wydaje się również, że szczególną uwagę musimy kłaść na dostarczanie, poprzez funkcjonujące już kanały dystrybucji, pełnych i adekwatnych informacji. Biorąc pod uwagę liczbę analiz, które opierają się na informacjach zbieranych i przekazywanych przez Centrum, powinniśmy tu być rzeczywiście czujni i odpowiedzialni. Nie można sobie pozwolić na popełnianie najmniejszych nawet błędów, ani na brak najwyższej staranności, tym bardziej że w wielu obszarach informacje są niezwykle wrażliwe, zarówno dla samych banków, jak i ich klientów. Te dwie kwestie były istotne u zarania powstania Centrum i do dziś nie straciły na ważności. Ze względów zarówno kosztowych, jak i sprawności funkcjonowania trudno sobie wyobrazić bardziej efektywny model. Na znaczeniu nie traci również aktywność wydawnicza centrum. Właśnie w sferze przekazu i edukacji Centrum jest jak najbardziej otwarte na różnego rodzaju innowacje i zmiany. Wykorzystanie nowych form przekazu to z jednej strony wyzwanie, z drugiej zaś konieczność, nie zatrzymamy bowiem dynamicznie rozwijających się technologii przekazu informacji.

 

Prenumerata 2019
Projekt i wykonanie Mavtech Group