Portal cpb.pl używa cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

PDF Drukuj Email

Tematem numeru lutowego miesięcznika jest analityka biznesowa. W artykule pt. „Właściwe i skuteczne decyzje” Artura Króla możemy przeczytać, że: „Dziś liczy się nie tylko szybkość gromadzenia wiedzy o rynku, konkurencji, o bieżących i potencjalnych klientach, ale coraz częściej jakość i wielość źródeł, z jakich te dane pozyskujemy.

Do tego dochodzi jeszcze specyficzna organizacja instytucji finansowych, w szczególności banków, które ze względu na swoją strukturę klientów – od indywidualnych po instytucjonalnych, konieczność planowania działań itp. muszą stosować dość wyrafinowane sposoby pozyskiwania informacji – wszystko po to, by personel zarządzający mógł podjąć właściwe decyzje. Bardzo ważnym elementem w łańcuchu podejmowanych decyzji jest czynnik ryzyka i sposoby zarządzania nim. Jak wiadomo kwestie oszacowania przyszłych inwestycji czy też wprowadzenia nowych usług zawsze niosą ze sobą pewne ryzyko – i z tym musi liczyć się kierownictwo banku. Przy jego określaniu pomocne są odpowiednie systemy informatyczne i oprogramowanie. DSS (Decision Support System) to inaczej system wspomagania decyzji, którego celem nadrzędnym jest dostarczanie odpowiedniej informacji kierownictwu średniego i wysokiego szczebla. Tyle definicja. W praktyce DSS to aplikacje – oprogramowanie o dużym stopniu złożoności, które przetwarza informacje dotyczące organizacji, jej struktury i formy działalności.”

Problemom e-pieniądza i wolumenu obrotu gotówki w polskiej gospodarce poświęcony został artykuł „Zmniejszyć wolumen gotówki w obrocie” autorstwa Jerzego Ochockiego: „Jeszcze ćwierć wieku temu, dysponując walizką banknotów, można było sfinalizować transakcję zakupu pałacu bądź fabryki. W 1993 r. wprowadzono limity maksymalnej płatności przy użyciu gotówki pomiędzy przedsiębiorcami, a od 2004 r. obowiązuje znane każdemu menedżerowi ograniczenie w wysokości 15 tys. euro. Czy we współczesnym, coraz bardziej cyfrowym, świecie powinno ono być utrzymywane na tak wysokim poziomie? (…) Ważnym przyczynkiem w dyskusji na temat limitów obrotu bezgotówkowego było seminarium, zorganizowane przez Narodowy Bank Polski oraz Centrum Prawa Nowych Technologii przy Wydziale Prawa i Informacji Uniwersytetu Warszawskiego. Wydarzenie, które jeden z jego uczestników – wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Marcin Nowacki – określił jako zapoczątkowanie prawdziwej debaty na ten temat, odbyło się dzięki inspiracji czterech instytucji, reprezentujących różne segmenty obrotu gospodarczego: Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Przypomniał o tym podczas konferencji dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP, Adam Tochmański.”

Znany z kontrowersyjnych poglądów Andrzej N. Sadowski prezydent Centrum im. Adama Smitha w wywiadzie pt. „Polityk? Owszem, ale jedynie z doświadczeniem, choćby w warzywniaku!” uważa, że Polacy są liderami przedsiębiorczości: „Polak w Europie stał się synonimem odpowiedzialnej, ciężkiej pracy, bardzo wysokich kompetencji oraz niezwykłej przedsiębiorczości. Nam się po prostu chce pracować. Przedsiębiorczość naszych obywateli przybrała taką skalę, że stała się realnym zagrożeniem dla konkurencji z krajów starej Unii. Nie może nam ona sprostać i dlatego chce ochrony politycznej ze strony swoich rządów. Rząd Niemiec, wyznaczając tzw. wynagrodzenie minimalne za godzinę pracy nawet dla przejeżdżających przez terytorium tego państwa polskich ciężarówek, chce zablokować administracyjnie nasz biznes transportowy, który zajął pierwsze miejsce w Europie.” Zdaniem lidera Centrum im. Adama Smitha, można zachęcić Polaków do oszczędzania: „Trzeba przestać okłamywać co do jakości przyszłej emerytury. Rządzący, z którejkolwiek opcji politycznej by się nie wywodzili, próbują wmawiać Polakom, że pieniądze zabierane nam w postaci haraczu, jakim jest ZUS, są gromadzone na naszą przyszłą emeryturę. A przecież te pieniądze są natychmiast wypłacane na bieżące zobowiązania emerytalne. Emerytury dla obecnie pracujących będą ewentualnie wypłacane z tego, co odda pokolenie, którego jeszcze nie ma na świecie.”

Warto zapoznać się z opinią dr. Andrzeja Sadowskiego na temat selekcji polityków pod kątem ich umiejętności menedżerskich: „Politycy zamiast zmienić niedziałający wymiar sprawiedliwości, zaczęli – pod pozorem ochrony interesów najsłabszych uczestników obrotu gospodarczego – szczegółowo ingerować i regulować nasze relacje. Doprowadziło to do pogorszenia sytuacji na rynku najmniejszych i tym samym najsłabszych, zwłaszcza wobec administracji. Gdyby jakaś część rządzących choć przez chwilę prowadziła zwykły warzywniak, to z pewnością nie proponowałaby i nie przyjmowałaby z taką nieznośną lekkością bytu tych wszystkich przepisów, które sprawiają, że polski, zwłaszcza mały, przedsiębiorca prawie dwa miesiące w roku zamiast spędzać z rodziną i w pracy, musi wysługiwać się różnych urzędom”.

Podatek bankowy wiszący niczym miecz Damoklesa nad polskimi bankami wywołał rożne strategie obronne o czym pisze Przemysław Szubański w artykule „ Podatek bankowy zapłacimy wszyscy”: „Pierwszą reakcją na zapowiedzi podatku były natomiast podwyżki marż kredytów hipotecznych. I można przypuszczać, że na tych marżach się skończy, a inne kredyty dla ludności nawet potanieją. Dlaczego? Kredyt hipoteczny do najbardziej dochodowych nie należy. Na dodatek obłożony jest rozlicznymi nakazami nadzorczymi. W efekcie obarczony podatkiem byłby już dla banków stratą. Zaczęło się zatem już w ubiegłym roku. Deutsche Bank podniósł swoje – należące do najniższych na rynku – stawki o 0,65 pkt. proc. Marże mBanku wzrosły od 9 grudnia o 0,4 pkt. proc. Zmieniły je także m.in. Bank Pekao S.A., Raiffeisen Polbank, Bank BPH, Eurobank i Getin Noble Bank. A co z innymi kredytami? Dlaczego niby miałyby tanieć? Odpowiedź jest prosta: stanieją, bo są bardziej dochodowe, krótkoterminowe, zbliżone zapadalnością do posiadanych przez banki depozytów ludności. Trzeba zatem ludzi zachęcić do brania takich kredytów. I zachęty już są.”

Wszyscy eksperci znający realia polskiego rynku finansowego wiedzą, jak różne potrafią być decyzje sędziów w sporach banków z klientami. Ich werdykty są efektem braku wiedzy, doświadczenia i braku dostępu do orzecznictwa sądowego. I właśnie z tego powodu ZBP wystąpił z inicjatywą stworzenia systemu ORZECZENIA, o którym pisze Karol Podgórski w artykule „Skarbiec wiedzy prawnej dla sektora bankowego”. Możemy w nim przeczytać, że: „System ORZECZENIA w założeniu jego twórców ma za zadanie uzupełnić tę lukę. Projekt realizowany jest z inicjatywy ZBP we współpracy z Centrum Prawa Bankowego i Informacji, a konsultantem całego przedsięwzięcia jest Prezydium Rady Prawa Bankowego. W ramach systemu publikowane będą dwa zasadnicze rodzaje rozstrzygnięć. Do pierwszej grupy należą orzeczenia Arbitra Bankowego, a w drugiej grupie znajdą się niepublikowane wyroki sądów powszechnych – zarówno karnych, jak i cywilnych – w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku finansowego. Orzeczenia znajdujące się w obu grupach są podzielone na następujące kategorie:

  • Rachunki i lokaty bankowe – tu znajdą się takie zagadnienia, jak: nieuczciwe praktyki rynkowe, niedozwolone postanowienia umowne, nienależyte wykonanie umowy, egzekucja z rachunku, dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku, bancassurance oraz pozostałe kwestie.
  • Kredyty – zakres zagadnień: nieuczciwe praktyki rynkowe, niedozwolone postanowienia umowne, nienależyte wykonanie umowy, zaniedbanie obowiązków przedumownych, odstąpienie od umowy, przedterminowa spłata kredytu, sankcja kredytu darmowego, bancassurance, kredyty hipoteczne.
  • Obrót bezgotówkowy – czyli problematyka z zakresu transakcji oszukańczych, transakcji dokonywanych bez fizycznego użycia instrumentu płatniczego czy transakcji bankomatowych.
Orzeczenia sądów powszechnych są dodatkowo skategoryzowane pod względem chronologicznym (data wydania orzeczenia) i właściwości organu, który wydał dany wyrok”.

To tylko wybrane fragmenty kilku z kilkudziesięciu artykułów, które w całości można przeczytać w lutowym numerze „Miesięcznika Finansowego BANK”. Zapraszamy do lektury!

Stanisław Brzeg-Wieluński

Redaktor Naczelny Miesięcznika Finansowego BANK

www.aleBank.pl

 

Prenumerata 2019
Projekt i wykonanie Mavtech Group