Portal cpb.pl używa cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Ruszył najnowszy projekt Wydawnictwa CPBiI: Europejski Doradca Samorządowy!
poniedziałek, 07 maja 2007 01:00

Na początku maja 2007 r. ruszył najnowszy projekt Wydawnictwa CPBiI: ?Europejski Doradca Samorządowy?!

Europejski Doradca Samorządowy, w skrócie EDS, to ogólnopolski projekt informacyjno-doradczy, składający się z:

  1. Specjalistycznego czasopisma.
  2. Portalu internetowego (www.doradcasamorzadowy.pl).
  3. Elektronicznego systemu ,,wczesnego informowania".
  4. Specjalistycznego doradztwa i szkoleń.
  5. Konferencji i seminariów informacyjnych.

Najnowszy projekt Wydawnictwa Centrum Prawa Bankowego i Informacji wspierają swym autorytetem i wiedzą przewodniczący stowarzyszeń samorządowców i beneficjentów, eksperci środowiska bankowego, kadra naukowa szkół wyższych i praktycy firm doradczych, a także urzędnicy i parlamentarzyści - m.in. przewodniczący siedmiu komisji parlamentarnych i Minister Rozwoju Regionalnego.

Członkowie Rady Programowej

Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich - Przewodniczący Rady
Grażyna Gęsicka - Minister Rozwoju Regionalnego
Prof. Ewa Freyberg - pełnomocnik Rektora Szkoły Głównej Handlowej ds. wykorzystania funduszy unijnych
Prof. Elżbieta Chojna-Duch - Dyrektor Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. Piotr Błędowski - Dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej
Prof. Jacek Szlachta - Katedra Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej
Dr Irena Herbst - Katedra Inwestycji i Nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej, Doradca Zarządu BISE S.A.

Jan Kozłowski ? Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej
Marzena Kempińska - Wiceprezes Związku Powiatów Polskich
Ryszard Grobelny - Prezes Związku Miast Polskich
Stanisław Bodys - Prezes Unii Miasteczek Polskich
Jerzy Jacek Rybiński - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Beneficjentów Funduszy Pomocowych
Klaudia Sanetra-Reut - Dyrektor Europejskiej Wszechnicy Samorządowej
Piotr Piasecki - Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Poseł Jan Olbrycht ? Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego
Poseł Dawid Jackiewicz - Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
Senator Jerzy Szmit - Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej
Poseł Karol Karski - Przewodniczący Komisji ds. Unii Europejskiej
Senator Edmund Wittbrodt - Przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej
Poseł Aleksandra Natalii - Świat - Przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych
Poseł Jacek Piechota - Przewodniczący Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości
Senator Marek Waszkowiak - Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej

Więcej informacji na stronie www.doradcasamorzadowy.pl.

Zapraszamy!

 

Prenumerata 2019
Projekt i wykonanie Mavtech Group