Portal cpb.pl używa cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Szkolenie „Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych”
wtorek, 21 lutego 2017 07:55

W odpowiedzi na zapotrzebowanie sektora bankowego, Związek Banków Polskich we współpracy z Centrum Prawa Bankowego i Informacji kontynuuje organizację szkoleń z zakresu wyceny nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego adresowanych zarówno do rzeczoznawców majątkowych, jak również pracowników banków.

Zakres szkolenia „Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych” wypracowany został we współpracy Związku Banków Polskich z Polską Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych jeszcze w roku 2010. Pod koniec 2014 roku Federacja wypowiedziała umowę o współpracy przy organizacji szkolenia, więc od grudnia 2014 roku ZBP samodzielnie prowadzi szkolenie po zweryfikowaniu zakresu merytorycznego, ale z niezmienioną obsadą wykładowców. Wśród wykładowców szkolenia znajdują się naukowcy i praktycy - wysokiej klasy specjaliści zajmujący się zagadnieniami rynków nieruchomości i kapitałowych oraz zagadnieniami zabezpieczenia wierzytelności - wśród nich przedstawiciele sektora bankowego, funduszy nieruchomościowych i rzeczoznawcy mający doświadczenie w zakresie wyceny zabezpieczeń wierzytelności.

Szkolenia mają na celu m.in. przygotowanie zarówno rzeczoznawców majątkowych w zakresie oczekiwań banków w stosunku do operatów szacunkowych, jak i przygotowanie pracowników banków do dialogu z rzeczoznawcą, w zakresie wiedzy specjalnej wykorzystywanej przez rzeczoznawców majątkowych w procesie wyceny i sporządzania operatów szacunkowych. Szkolenia te porządkują wiedzę rzeczoznawców dla tego specyficznego celu, jakim jest zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy i pozwolą na przygotowywanie wycen dla banków oraz przyjmowanie w bankach tych opracowań w oparciu zarówno o polskie przepisy prawa, ale też o nowoczesne zasady spójne ze standardami Europejskimi TEGOVA (EVS), standardami Międzynarodowymi MSW (IVS) oraz dyrektywami unijnymi dotyczącymi zasad wyceny z zakresu zabezpieczeń wierzytelności oraz regulacje nadzorcze obowiązujące banki i instytucje nadzorcze.

Szkolenie „Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych” odbywa się pod patronatem Komisji Nadzoru Finansowego oraz Narodowego Banku Polskiego. Specjalistyczny kurs obejmuje 38 godzin zajęć zakończonych egzaminem pisemnym w formie testu wyboru i składa się z następujących bloków tematycznych:

 • Rola rzeczoznawcy majątkowego w procesie wyceny zabezpieczeń na tle uregulowań prawnych systemu bankowego - 2h
 • Prawne formy zabezpieczenia kredytu i pożyczki hipotecznej. Rodzaje hipotek - 2h
 • Ekonomiczne zasady wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności - 6h
 • Kryzysy rynku nieruchomości. Mechanizmy powstawania i skutki ekonomiczne - 3h
 • Bazy cen transakcyjnych nieruchomości jako źródło danych - 2h
 • Wycena nieruchomości dla banku hipotecznego - 4h
 • Wycena nieruchomości dla banku uniwersalnego - 5h
 • Specyfika analizy rynku nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego - 4h
 • Ryzyka związane z nieruchomością jako przedmiotem zabezpieczenia wierzytelności - 5h
 • Analiza przykładowych opracowań, w kontekście najczęściej popełnianych błędów - 3h
 • Analiza i procedury odbioru oraz ostatecznego ustalenia wartości zabezpieczenia przez bank - 2h

Szkolenie zakończone jest egzaminem oraz nadaniem świadectwa zdania egzaminu. Łącznie do egzaminu podeszło 604 osoby, w tym 529 osób po ukończeniu szkolenia. Każdorazowo po zakończeniu egzaminu, Związek Banków Polskich przygotowuje listę rzeczoznawców majątkowych, rekomendowanych bankom zrzeszonym w ZBP. Ukończenie Szkolenia jest jednym z warunków podjęcia współpracy z Centrum AMRON w zakresie sporządzania operatów szacunkowych na zlecenia banków współpracujących w tym zakresie z Centrum AMRON. Obecnie Centrum AMRON współpracuje z grupą 233 rzeczoznawców majątkowych, obsługując proces wycen wartości nieruchomości dla 7 banków komercyjnych i kilku banków spółdzielczych.

 

KDZ
Projekt i wykonanie Mavtech Group