Drukuj

Weksel w praktyce bankowej – zagadnienia prawne.

Cel:

  • omówienie istotnych elementów weksli: trasowanych i własnych z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego,
  • przedstawienie praktycznych wskazówek przy wypełnianiu weksli,
  • usprawnienie praktyki stosowania weksli w obrocie gospodarczym w aspekcie spełnienia różnorodnych funkcji weksla.

Dla kogo:

  • osoby rozpoczynające pracę w bankach, zaznajamiające się z problematyką weksli,
  • pracownicy zajmujący się kredytowaniem,
  • pracownicy zajmujący się obsługą klienta.