Drukuj

Nazwa:
Centrum Prawa Bankowego i Informacji sp. z o.o.

Siedziba:
Warszawa

Adres:
ul. Leona Kruczkowskiego 8,
00-380 Warszawa

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy

Numer KRS:
0000035860

NIP:
526-021-30-95

Kapitał zakładowy:
50.000 zł