System BANKOWY REJESTR

Podstawowa weryfikacja klienta w pierwszej fazie ryzyka wspierająca proces wstępnej selekcji.

  • przeznaczony dla banków komercyjnych i spółdzielczych oraz ich spółek zależnych
  • dane o zobowiązaniach wymagalnych od co najmniej 60 dni, gdy ich łączna wartość przekracza 200 zł (dla konsumentów) lub 500 zł (dla przedsiębiorców)
  • tylko negatywna informacja (niepotrzebna analiza po stronie banku)
  • dane konsumentów i przedsiębiorców dostępne łącznie
  • nakaz wykorzystywania Systemu BR przy gwarancji de minimis oferowanej przez BGK
  • zasilanie przez banki komercyjne
  • możliwość sprawdzania i aktualizacji danych w trybie on-line
  • dostęp dla banków w systemie abonamentowym nie podlega bilingowaniu
  • prosty we wdrożeniu i obsłudze
  • możliwość wykorzystywania danych przez małych przedsiębiorców via BIG InfoMonitor