System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Ogólnopolska baza milionów skradzionych i zagubionych dokumentów uniemożliwiająca ich wykorzystanie do przestępstwa na cudze nazwisko.

 • rozwiązanie unikalne na skalę światową
 • przeznaczony dla banków komercyjnych i spółdzielczych oraz przedsiębiorców
 • zastrzeżone dane dokumentu po kilku minutach dostępne dla wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowych i tysięcy innych firm
 • możliwość uczestnictwa przez wszystkie zainteresowane firmy i instytucje
 • dostęp dla banków w systemie abonamentowym nie podlega bilingowaniu
 • możliwość sprawdzania danych i zastrzegania w trybie on-line
 • zasilany przez wszystkie banki w Polsce
 • prosty we wdrożeniu i obsłudze
 • dodatkowy, automatyczny kanał dostępu do baz PESEL i RDO
 • możliwość zastrzegania dokumentów wskazanych w kartotece klienta przez infolinię banku oraz przez System Zastrzegania Kart (w ramach infolinii 828 828 828)
 • ważny element bezpieczeństwa wspierany ogólnopolską, społeczną Kampanią Informacyjną Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE (w tym Raportem o dokumentach infoDOK)

Zasady przetwarzania danych w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE