Platforma Wsparcia Kredytobiorców

Platforma Wsparcia Kredytobiorców (PWK) to projekt, którego celem jest oferowanie pomocy klientom banków z problemami z prawidłową obsługą kredytów hipotecznych – zakres pomocy to doradztwo i pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości. Z drugiej strony założeniem projektu jest wsparcie banków i poprawa skuteczności odzyskiwania należności „trudnych” (tj. z opóźnieniami w spłacie lub windykowanych) kredytów zabezpieczonych na nieruchomości.

Celem projektu jest wsparcie i ułatwienie procesu dobrowolnej sprzedaży nieruchomości, przy ścisłej współpracy banków, Związku Banków Polskich oraz klientów.