System REJESTR RACHUNKÓW BANKOWYCH

Podstawowe narzędzie zapewniające bezpieczeństwo transakcji płatniczych. Informacje o rachunkach bankowych otwieranych przez klientów Uczestnika, których tożsamość potwierdzana jest przelewem z innego banku.

  • jedyne takie rozwiązanie w Polsce
  • przeznaczony dla banków komercyjnych i spółdzielczych
  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa transakcji płatniczych zgodnie z zaleceniami Rekomendacji KNF dot. bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w internecie przez banki, KIPy, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego i SKOKi
  • tylko informacja „podejrzana” tzn. oflagowane rachunki, które zostały uruchomione przez Klientów bez ich osobistego stawiennictwa w oddziale
  • niska opłata abonamentowa – dostęp nie podlega bilingowaniu
  • zasilany przez banki komercyjne
  • możliwość wykorzystania do zwalczania fraudów pt. „business e-mail compromise” (podszywających się pod bankowego dostawcę)
  • narzędzie wspierające procesy identyfikacji i weryfikacji
  • dane konsumentów i przedsiębiorców dostępne łącznie
  • możliwość pracy i aktualizacji on-line