System ZDARZEŃ Z OBSZARU RYZYKA OPERACYJNEGO

Narzędzie do zarządzania ryzykiem. Informacje o zdarzeniach wynikających z ryzyka operacyjnego lub jego pogranicza oraz z ryzyka kredytowego.

 • przeznaczony dla banków komercyjnych i spółdzielczych
 • oparty na wymogach z regulacji KNF – Rekomendacja M
 • jedyne tego typu narzędzie kompleksowo obejmujące także rynek krajowy
 • unikalny pod względem anonimowej wymiany informacji o stratach w sektorze
 • zawiera informacje o faktycznych i potencjalnych stratach finansowych
 • próg odcięcia strat na wysokim poziomie, aby uniknąć strat z tzw. „ogona”
 • regularnie dostosowywany do nowych wytycznych Komitetu Uczestników
 • możliwość dostępu do opisów zdarzeń i ich aktualizacji w trybie on-line
 • atrakcyjna opłata abonamentowa
 • prosty we wdrożeniu i obsłudze
 • niskie wymagania sprzętowe