Forum Bankowe 2020

12 marca 2020 r. odbędzie się XXVI edycja Forum Bankowego, największej i najważniejszej konferencji organizowanej przez Związek Banków Polskich. Tradycyjnie jest to spotkanie w gronie przedstawicieli banków, polityków, regulatorów i nadzorców, poświęcone omówieniu bieżących i perspektywicznych uwarunkowań działalności instytucji finansowych w naszym kraju.

Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem Wyzwania regulacyjne i technologiczne polskiego sektora bankowego na trzecią dekadę XXI wieku.

Podczas nadchodzących obrad organizatorzy pragną położyć nacisk na konieczność stworzenia odpowiednich warunków regulacyjnych tak, aby zapewnić w najbliższych latach dalszy, bezpieczny i stabilny rozwój banków w Polsce.

Więcej informacji: www.aleBank.pl/ForumBankowe