Biuro udziela informacji i rozpatruje wszelkie wnioski związane z przetwarzaniem danych osób fizycznych i firm w Systemach Wymiany Informacji Związku Banków Polskich: BANKOWY REJESTR oraz DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

Biuro Obsługi Klienta ZBP
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
(+48) 22 348 40 80
bok@zbp.pl

Z powodu epidemii koronawirusa Biuro Obsługi Klienta ZBP będzie pracować W TRYBIE ZDALNYM DO ODWOŁANIA.

Zachęcamy do skorzystania z automatycznego systemu składania wniosków w Systemie BOK Klient lub do kontaktu korespondencyjnego, telefonicznego lub e-mailowego.

Godziny pracy BOK:

  • 8:00 – 16:00 (poniedziałek – piątek)

BOK KLIENT – Elektroniczny system umożliwiający złożenie wniosku o raport z Systemów BANKOWY REJESTR oraz DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

UWAGA: Prosimy przeczytać przed skorzystaniem z BOK Klient

  • Jeśli posiada Pani/Pan elektroniczny podpis kwalifikowany należy w Systemie BOK Klient przejść przez całą procedurę składania wniosku online.
  • Osoby, które nie posiadają e-podpisu powinny wygenerowany w Systemie wniosek pobrać, wydrukować, a następnie przesłać do biura BOK listem poleconym.
  • Prosimy zapoznać się z cennikiem. Jeżeli dla wybranego rodzaju wniosku niezbędne jest dokonanie wpłaty należy z wyprzedzeniem dokonać płatności na wskazane poniżej konto bankowe BOK, a następnie dołączyć potwierdzenie przelewu na odpowiednim etapie składania wniosku w Systemie BOK Klient.