System AMRON

System AMRON

System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami, znany powszechnie pod nazwą AMRON, to działająca od 2004 roku ogólnopolska baza danych o cenach i wartościach nieruchomości, wyposażona w funkcjonalności analityczne i statystyczne. Misją AMRON jest zapewnienie przejrzystości i wiarygodności informacji o rynku nieruchomości, dostępnej zarówno dla profesjonalnych uczestników tego rynku, jak i dla wszystkich tych, którzy...

System BANKOWY REJESTR

System BANKOWY REJESTR

Podstawowa weryfikacja klienta w pierwszej fazie ryzyka wspierająca proces wstępnej selekcji. przeznaczony dla banków komercyjnych i spółdzielczych oraz ich spółek zależnych dane o zobowiązaniach wymagalnych od co najmniej 60 dni, gdy ich łączna wartość przekracza 200 zł (dla konsumentów) lub 500 zł (dla przedsiębiorców) tylko negatywna informacja (niepotrzebna analiza po stronie banku) dane konsumentów i przedsiębiorców...

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Ogólnopolska baza milionów skradzionych i zagubionych dokumentów uniemożliwiająca ich wykorzystanie do przestępstwa na cudze nazwisko. rozwiązanie unikalne na skalę światową przeznaczony dla banków komercyjnych i spółdzielczych oraz przedsiębiorców zastrzeżone dane dokumentu po kilku minutach dostępne dla wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowych i tysięcy innych firm możliwość uczestnictwa przez wszystkie zainteresowane firmy i instytucje dostęp dla banków...

System REJESTR RACHUNKÓW BANKOWYCH

System REJESTR RACHUNKÓW BANKOWYCH

Podstawowe narzędzie zapewniające bezpieczeństwo transakcji płatniczych. Informacje o rachunkach bankowych otwieranych przez klientów Uczestnika, których tożsamość potwierdzana jest przelewem z innego banku. jedyne takie rozwiązanie w Polsce przeznaczony dla banków komercyjnych i spółdzielczych podniesienie poziomu bezpieczeństwa transakcji płatniczych zgodnie z zaleceniami Rekomendacji KNF dot. bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w internecie przez banki, KIPy, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego i SKOKi...

System SARFiN

System SARFiN

System Analiz Rynku Finansowania Nieruchomości (SARFiN) to system wymiany informacji o wielkości sprzedaży kredytów mieszkaniowych oraz informacji z zakresu monitorowania ryzyka portfela wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie. System prowadzony jest przy Związku Banków Polskich od lipca 2001 roku. W Systemie uczestniczy 15 banków, które zgodnie z zasadą wzajemności przekazują do Systemu własny wkład informacyjny i w zamian otrzymują...

System ZASTRZEGANIA KART

System ZASTRZEGANIA KART

Rozwiązanie pozwalające użytkownikom kart bankowych na szybkie zastrzeżenie karty płatniczej nawet jeśli nie znają oni numeru dedykowanej infolinii banku. rozwiązanie unikalne na skalę światową system dla banków komercyjnych, spółdzielczych i ich partnerów z zakresu obsługi kart oraz dla innych wydawców kart (np. lojalnościowych lub przedpłaconych) podczas jednego połączenia możliwość zgłoszenia utraty karty i dokumentu tożsamości oraz...

System ZDARZEŃ Z OBSZARU RYZYKA OPERACYJNEGO

System ZDARZEŃ Z OBSZARU RYZYKA OPERACYJNEGO

Narzędzie do zarządzania ryzykiem. Informacje o zdarzeniach wynikających z ryzyka operacyjnego lub jego pogranicza oraz z ryzyka kredytowego. przeznaczony dla banków komercyjnych i spółdzielczych oparty na wymogach z regulacji KNF – Rekomendacja M jedyne tego typu narzędzie kompleksowo obejmujące także rynek krajowy unikalny pod względem anonimowej wymiany informacji o stratach w sektorze zawiera informacje o faktycznych i potencjalnych stratach finansowych...

Współpraca

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu.