Centrum Prawa Bankowego i Informacji to firma o ugruntowanej pozycji w obszarze wymiany informacji, organizacji szkoleń, konferencji, działalności wydawniczej oraz analityczno-badawczej związanej z rynkiem nieruchomości. Pracujemy dla Was od 1992 roku – przez cały ten okres byliśmy zapleczem wspierającym sektor bankowy – odpowiadając na potrzeby współpracujących z nami instytucji, sukcesywnie rozwijaliśmy nowe sfery działalności.

W 2022 roku obchodzimy 30-lecie działalności. To jubileusz, który może być okazją do innych niecodziennych wydarzeń, choćby podejmowania – zgodnie zresztą z naszą tradycją – kolejnych inicjatyw. Nie boimy się tego, bo choć wchodzimy w wiek dojrzały, wciąż pełni jesteśmy młodzieńczego zapału i wigoru. Te cechy, w połączeniu z doświadczeniem i rozwagą, sprawiają, że chętnie mierzymy się z nowymi wyzwaniami.

Na bieżący rok przypada również jubileusz 30-lecia „Miesięcznika Finansowego BANK”. Przeczytaj o tym więcej.

Główna działalność Centrum Prawa Bankowego i Informacji to:

  • sporządzanie specjalistycznych ekspertyz i opinii prawnych dotyczących w szczególności szeroko rozumianego rynku finansowego, a także przygotowywanie projektów aktów prawnych i stanowisk do nich,
  • organizacja szkoleń, seminariów i konferencji w dziedzinach związanych głównie z działalnością banków i innych instytucji na rynku finansowym jak i związanych z działalnością gospodarczą,
  • obsługa i rozwój Systemów Wymiany Informacji Związku Banków Polskich podnoszących bezpieczeństwo systemu płatniczego i obrotu gospodarczego,
  • rozbudowa kompleksowej bazy danych o rynku nieruchomości, specjalistyczne raporty dotyczące szeroko rozumianego rynku nieruchomości w Polsce oraz obsługa i weryfikacja wycen w ramach Centrum AMRON,
  • prowadzenie portalu aleBank.pl oraz wydawanie Miesięcznika Finansowego BANK – wiodącego magazynu środowiska bankowego, działalność edukacyjna w ramach działającego na 135 uczelniach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem oraz sieci ponad 200 ekranów TV Student.

Centrum Prawa Bankowego i Informacji
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
tel.: (+48) 22 48 68 400
fax: (+48) 22 48 68 403
e-mail: centrum@cpb.pl

NIP: 5260213095
KRS: 0000035860
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 50.000 zł