Miesięcznik Finansowy BANK

Miesięcznik Finansowy BANK to profesjonalny magazyn środowiska bankowego, istniejący od ponad 25 lat. Porusza zasadnicze problemy rynku finansowego w Polsce. Pomaga w unowocześnianiu sektora i kształceniu kadr. Dedykowany osobom zawodowo lub prywatnie interesującym się rzetelną wiedzą ekonomiczną, które chcą się rozwijać. Jest organizatorem profesjonalnych konferencji, szkoleń i debat.

#NajbliżejBANKowości