Centrum Prawa Bankowego i Informacji jest firmą o ugruntowanej pozycji w obszarze wymiany informacji, instytucjonalnego doradztwa prawnego, szkoleń i działalności wydawniczej. Pracujemy dla Państwa od 1992 roku – przez cały ten okres byliśmy zapleczem wspierającym sektor bankowy, sukcesywnie rozwijając nowe sfery działalności.

Główna działalność:

  • sporządzanie specjalistycznych ekspertyz, w szczególności z zakresu szeroko rozumianego rynku finansowego, a także przygotowywanie projektów stanowisk do nowych aktów prawnych,
  • organizacja szkoleń, seminariów i konferencji, przede wszystkim w dziedzinach związanych z działalnością banków i innych instytucji finansowych oraz w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • obsługa i rozwijanie Systemów Wymiany Informacji ZBP podnoszących bezpieczeństwo systemu płatniczego,
  • prowadzenie wydawnictwa szeregu specjalistycznych pism branżowych,
  • prowadzenie szeroko zakrojonych programów edukacyjnych – Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
  • świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w zlecaniu wycen nieruchomości, koordynowanie procesu wyceny oraz weryfikacja i certyfikowanie operatów szacunkowych w oparciu o bazę AMRON.