Najważniejsze problemy i wyzwania współczesnej bankowości wymagają wykwalifikowanej kadry. Współpracujemy z uznanymi i cenionymi praktykami bankowymi, mającymi specjalistyczne przygotowanie merytoryczne, a także z przedstawicielami najważniejszych instytucji życia publicznego.

Najpopularniejsze szkolenia:

 • Digital Banking Academy: PSD2, Cloud Computing, Blockchain,
  User Experience, mCommerce, Big Data, Open Banking,
  Biometria, AI & Robo-Advisory;
 • Wycena nieruchomości – zabezpieczenie wierzytelności
  bankowych
  (szkolenie pod patronatem KNF, NBP i banków
  będących członkami ZBP);
 • Warsztaty z Arbitrem Bankowym