Centrum Prawa Bankowego i Informacji
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
tel.: (+48) 22 48 68 400
fax: (+48) 22 48 68 403
e-mail: centrum@cpb.pl


RODO: Inspektor Ochrony Danych


NIP: 5260213095
KRS: 0000035860
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 50.000 zł