Obsługa wycen nieruchomości

Obsługa wycen nieruchomości

Oferta Centrum AMRON to kompleksowa obsługa procesu wyceny nieruchomości, od zlecenia poprzez kontrolę jakości wykonanego operatu szacunkowego, weryfikację wartości i certyfikowanie operatu w oparciu o określone rygory merytoryczne. Wyceniamy nieruchomości stanowiące lub mające stanowić przedmiot zabezpieczenia kredytów udzielanych przez bank. Mamy doświadczenie w realizacji zleceń pakietowych, mających na celu aktualizację wartości portfela zabezpieczeń hipotecznych. Wyceniamy...

Platforma Wsparcia Kredytobiorców

Platforma Wsparcia Kredytobiorców

Platforma Wsparcia Kredytobiorców (PWK) to projekt, którego celem jest oferowanie pomocy klientom banków z problemami z prawidłową obsługą kredytów hipotecznych – zakres pomocy to doradztwo i pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości. Z drugiej strony założeniem projektu jest wsparcie banków i poprawa skuteczności odzyskiwania należności „trudnych” (tj. z opóźnieniami w spłacie lub windykowanych) kredytów zabezpieczonych na nieruchomości....

Raporty i analizy

Raporty i analizy

Centrum AMRON to profesjonalny ośrodek analityczno-badawczy, świadczący usługi w zakresie monitorowania i analiz rynku obrotu nieruchomościami. Analizy Centrum AMRON stanowią skuteczne narzędzie przy podejmowaniu decyzji biznesowych, w ocenie ryzyka inwestycyjnego, a także prognozy rentowności inwestycji. Prócz specjalistycznych publikacji analitycznych przygotowywanych na indywidualne zamówienie, dotyczących ściśle określonego segmentu rynku, lokalizacji i przedziału czasowego, przygotowujemy również publikacje...

Rynkowa Ocena Nieruchomości

Rynkowa Ocena Nieruchomości

Projekt RON jest realizowany przez Centrum AMRON. RON to aplikacja, która umożliwia szacunkową kalkulację ceny wybranego mieszkania. Jest łatwa w obsłudze i podaje rzetelne informacje, które mogą stanowić punkt wyjścia do rozpoczęcia negocjacji w sprawie kupna lub sprzedaży mieszkania. Raport RON określa prognozowane ceny lokali mieszkalnych z całej Polski. Program korzysta z algorytmów opracowanych przez...

System AMRON

System AMRON

System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami, znany powszechnie pod nazwą AMRON, to działająca od 2004 roku ogólnopolska baza danych o cenach i wartościach nieruchomości, wyposażona w funkcjonalności analityczne i statystyczne. Misją AMRON jest zapewnienie przejrzystości i wiarygodności informacji o rynku nieruchomości, dostępnej zarówno dla profesjonalnych uczestników tego rynku, jak i dla wszystkich tych, którzy...