Rekordowo niska łączna kwota prób wyłudzeń kredytów w III kwartale 2022 r.

Rekordowo niska łączna kwota prób wyłudzeń kredytów w III kwartale 2022 r.

W zakresie przeciwdziałaniu przestępczości odnotowano bardzo dobre dane za III kwartał 2022 r. W międzybankowym Systemie DOKUMNETY ZASTRZEŻONE zastrzeżono aż 45,2 tys. utraconych dokumentów tożsamości. Równolegle, choć odnotowano stosunkowo wysoką liczbę prób wyłudzeń kredytów (2,1 tys.) ale złożyły się one na wyjątkowo niską, łączną kwotę 47,7 mln zł. Związek Banków Polskich opublikował 51. Raport o dokumentach infoDOK.

50. raport o dokumentach infoDOK – maleje liczba prób wyłudzeń kredytów

50. raport o dokumentach infoDOK – maleje liczba prób wyłudzeń kredytów

W II kwartale 2022 r. zablokowano 1,8 tys. prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 54,4 mln złotych. Jednocześnie Polacy zgłosili do Systemu DOKUMNETY ZASTRZEŻONE ponad 37 tys. utraconych dokumentów tożsamości. Związek Banków Polskich opublikował jubileuszowy, 50. Raport o dokumentach infoDOK.

Trzydzieści lat minęło…

Trzydzieści lat minęło…

W roku 1992 ukazał się na rynku pierwszy numer "Miesięcznika Finansowego BANK". Tytuł naszego czasopisma był symbolicznym nawiązaniem do periodyku, jaki ukazywał się przed wybuchem II wojny światowej, wskazując zarazem na przerwane okresem okupacji i realnego socjalizmu tradycje społecznej gospodarki rynkowej na ziemiach polskich.

„Miesięcznik Finansowy BANK” – maj 2022. Fortuna kołem się toczy.

„Miesięcznik Finansowy BANK” – maj 2022. Fortuna kołem się toczy.

Kilka ostatnich miesięcy można nazwać okresem trudnej lekcji zaufania do porządku, do którego przyzwyczailiśmy się od dekad. Po raz kolejny przekonujemy się, że nic nie jest dane raz na zawsze, a stabilność i równowaga gospodarcza jest okresem przejściowym. Obserwowane zaburzenia dotyczące poziomów cen, dostępu surowców i źródeł energii, produkcji żywności, coraz szersze zakłócenia łańcuchów dostaw i pogłębiające się problemy w zakresie ochrony środowiska to jedynie ułamek zagadnień, z którym przyjdzie nam się zmierzyć w najbliższych kwartałach, a nawet latach.

W I kwartale 2022 r. na cudze dokumenty próbowano ukraść „tylko” 52 mln zł

W I kwartale 2022 r. na cudze dokumenty próbowano ukraść „tylko” 52 mln zł

Skala prób wyłudzeń kredytów wg ich liczby od dwóch lat utrzymuje się na zbliżonym, dosyć wysokim poziomie 1,9 tys., jednak stosunkowo niewielka liczba prób kradzieży na kwoty wyższe niż 1 mln zł spowodowała, że łączna kwota wyniosła „tylko” 51,8 mln zł. Równocześnie zauważalnie wzrosła liczba zastrzeganych dokumentów tożsamości. Związek Banków Polskich opublikował 49. raport o dokumentach infoDOK.

„Miesięcznik Finansowy BANK” – marzec 2022. Wojna o pokój.

„Miesięcznik Finansowy BANK” – marzec 2022. Wojna o pokój.

Na przestrzeni ostatnich lat na łamach miesięcznika wielokrotnie pisaliśmy o zmianach technologicznych, jakie udało się osiągnąć w XXI wieku. Informowaliśmy o chmurze danych, robotyzacji, komputerach kwantowych czy wirtualnej rzeczywistości. Kolejna rewolucja przemysłowa w przyśpieszonym tempie miała zmienić naszą codzienność, przyzwyczajenia, charakter pracy, relacje międzyludzkie. Niejednokrotnie rozważaliśmy także potencjalne zagrożenia, jakie wiążą się z gospodarką 4.0 i rozwojem sztucznej inteligencji.

100.000 prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 5,3 miliarda złotych z wykorzystaniem cudzych dokumentów

100.000 prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 5,3 miliarda złotych z wykorzystaniem cudzych dokumentów

Lata 2020 i 2021 minęły pod znakiem pandemii Covid-19, na ulicach polskich miast widać było znacznie mniej osób, kto może coraz częściej pracuje z domu. W tych okolicznościach liczba dokumentów zastrzeżonych w bankach po ich zgubieniu lub kradzieży maleje, ale wcale nie oznacza to, że jest mniej prób wykorzystania naszej tożsamości do kradzieży – jest wręcz przeciwnie. Związek Banków Polskich opublikował 48. raport o dokumentach infoDOK.