Dane dostarczane przez Systemy umożliwiają:

  • ocenę wiarygodności klientów i weryfikację ich tożsamości,
  • pełniejszą ocenę ryzyka i poprawę efektywności działań prewencyjnych,
  • lepszą ochronę klientów i depozytów,
  • poprawę bezpieczeństwa operacji,
  • przeciwdziałanie wyłudzeniom i poprawę wykrywalności zachowań przestępczych,
  • wzmocnienie zarządzania ryzykiem, na rynku finansowania nieruchomości.