Biuro Obsługi Klienta ZBP

Biuro udziela informacji i rozpatruje wszelkie wnioski związane z przetwarzaniem danych osób fizycznych i firm w Systemach Wymiany Informacji Związku Banków Polskich – głównie dot. Systemów BANKOWY REJESTR oraz DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.


Systemy Wymiany Informacji

Dane dostarczane przez Systemy umożliwiają:

  • ocenę wiarygodności klientów i weryfikację ich tożsamości,
  • pełniejszą ocenę ryzyka i poprawę efektywności działań prewencyjnych,
  • lepszą ochronę klientów i depozytów, poprawę bezpieczeństwa operacji,
  • przeciwdziałanie wyłudzeniom i poprawę wykrywalności zachowań przestępczych,
  • wzmocnienie zarządzania ryzykiem, na rynku finansowania nieruchomości.