System AMRON

System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami, znany powszechnie pod nazwą AMRON, to działająca od 2004 roku ogólnopolska baza danych o cenach i wartościach nieruchomości, wyposażona w funkcjonalności analityczne i statystyczne.

Misją AMRON jest zapewnienie przejrzystości i wiarygodności informacji o rynku nieruchomości, dostępnej zarówno dla profesjonalnych uczestników tego rynku, jak i dla wszystkich tych, którzy podejmują decyzję o zakupie własnego „kawałka podłogi” lub szukają atrakcyjnej formy lokaty bądź zainwestowania swoich oszczędności.

AMRON oferuje:

  • dostęp do ogólnopolskiej wystandaryzowanej bazy danych o nieruchomościach oraz ich cenach i wartościach, tworzonej przez współpracujące z nami podmioty aktywne na rynku obrotu nieruchomościami,
  • narzędzia wspierające podejmowanie decyzji biznesowych w obszarze nieruchomości,
  • kwartalny „Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości”, powszechnie znany jako Raport AMRON-SARFIN (dostępny również w angielskiej wersji językowej),
  • cykl publikacji analitycznych dotyczących rozwoju regionalnych rynków lokali mieszkalnych, działek budowlanych oraz gruntów rolnych,
  • funkcjonalność raportu oceny wartości nieruchomości, umożliwiającą weryfikację aktualnej wartości nieruchomości w oparciu o autorski algorytm predykcji wartości,
  • analizy tematyczne na indywidualne zamówienie, dotyczące określonego segmentu rynku, regionu geograficznego oraz przedziału czasowego,
  • wsparcie logistyczne i merytoryczne przy budowaniu koncepcji oraz realizacji szkoleń i seminariów dla uczestników rynku nieruchomości,
  • współpracę przy kreowaniu rozwiązań regulacyjnych służących poprawie jakości i bezpieczeństwa transakcji obrotu nieruchomościami,
  • współdziałanie na rzecz przejrzystości informacji o rynku nieruchomości
  • usługi w zakresie pośrednictwa w zlecaniu wycen nieruchomości, koordynowanie procesu wyceny oraz weryfikacja i certyfikowanie operatów szacunkowych w oparciu o bazę AMRON.