Obsługa wycen nieruchomości

Oferta Centrum AMRON to kompleksowa obsługa procesu wyceny nieruchomości, od zlecenia poprzez kontrolę jakości wykonanego operatu szacunkowego, weryfikację wartości i certyfikowanie operatu w oparciu o określone rygory merytoryczne.

Wyceniamy nieruchomości stanowiące lub mające stanowić przedmiot zabezpieczenia kredytów udzielanych przez bank. Mamy doświadczenie w realizacji zleceń pakietowych, mających na celu aktualizację wartości portfela zabezpieczeń hipotecznych.

Wyceniamy wszystkie typy nieruchomości. Operaty szacunkowe zlecane za pośrednictwem Centrum AMRON wykonywane są przez osoby posiadające uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego w rozumieniu Ustawy o gospodarce nieruchomościami – współpracujemy z siecią ponad 240 rzeczoznawców na terenie całego kraju. Operaty wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny.