Raporty i analizy

Centrum AMRON to profesjonalny ośrodek analityczno-badawczy, świadczący usługi w zakresie monitorowania i analiz rynku obrotu nieruchomościami. Analizy Centrum AMRON stanowią skuteczne narzędzie przy podejmowaniu decyzji biznesowych, w ocenie ryzyka inwestycyjnego, a także prognozy rentowności inwestycji.

Prócz specjalistycznych publikacji analitycznych przygotowywanych na indywidualne zamówienie, dotyczących ściśle określonego segmentu rynku, lokalizacji i przedziału czasowego, przygotowujemy również publikacje analityczne dotyczące bieżącej sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz aktualnych problemów dotyczących tego rynku. Tym, co czyni nasze opracowania unikalnym źródłem wiedzy, jest baza danych stanowiąca podstawę analiz. W odróżnieniu od innych dostępnych materiałów o polskim rynku nieruchomości, w naszych raportach opieramy się wyłącznie na cenach transakcyjnych, czyli prezentujemy rzeczywisty obraz rynku.

Kwartalny Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości (powszechnie znany jako Raport AMRON-SARFiN) to cykliczna publikacja Związku Banków Polskich prezentująca informacje o rozwoju rynku kredytów hipotecznych i nieruchomości mieszkaniowych oraz analizy długoterminowych trendów. Raport opracowywany jest przez Centrum AMRON w oparciu o dane gromadzone w międzybankowych systemach wymiany informacji AMRON i SARFiN, a także dane publikowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski.