Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

 

Misją Programu NZB jest podnoszenie poziomu praktycznej wiedzy o rynku finansowym, wiarygodności finansowej, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu biznesem.

Program powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich, Biura Informacji Kredytowej oraz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

To jeden z największych w Polsce programów edukacyjnych, którego założeniem jest rozwój współpracy bizne­su ze szkołami wyższymi, a jego grupami docelowymi są kadra naukowa oraz stu­denci – przyszli menedżerowie i właściciele przedsiębiorstw.

Główne cele:

  • stopniowy wzrost wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie,
  • budowa potencjału polskiej przedsiębior­czości,
  • skuteczniejsze oddziaływanie na wzrost efektywności przedsiębiorców i całej gospodarki
  • udział w realizacji celów polskiego rządu – łączenie nauki z biznesem,
  • pogłębianie i rozpowszechnianie wzor­ców dobrych i sprawdzonych praktyk biznesowych poprzez zwiększenie prze­pływu informacji pomiędzy nauką a praktyką gospodarczą,

Uczestnicy: Do Programu NZB przystąpiło ponad 120 uczelni na terenie całego kraju. Wśród nich są m.in. uniwersytety, uczelnie ekonomiczne, techniczne, przyrodnicze, zawodowe i pedagogiczne.