Portal cpb.pl używa cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Moim subiektywnym zdaniem czyli 20 lat CPBiI oczami prezes Teresy Wrzesień-Hildebrand

Nasze największe atuty to…

… ludzie. Stały rozwój spółki i podejmowanie działalności w nowych obszarach ułatwiała nam dobra organizacja oraz głęboka wiedza, pasja, entuzjazm i pracowitość zarówno kadry zarządczej, jak i całego zespołu pracowników i ekspertów z nami współpracujących. Szczególnie dumni jesteśmy z tego, iż w okresie minionych dwudziestu lat pięciu młodych prawników ukończyło aplikacje radcowskie. Obecnie trzy osoby są w trakcie aplikacji. W okresie działalności spółki trzy osoby podjęły studia doktoranckie, jedna uzyskała już tytuł doktora nauk prawnych.

Najmilej wspominam...

…wygrane przetargi. W ich wyniku wykonaliśmy następujące opracowania, realizowane ze środków PHARE:

  • w 1993 r. Raport na temat podstaw prawnych wprowadzenia elektronicznego systemu rozliczeń międzybankowych; Regulamin Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. oraz projekt umowy normującej stosunki między uczestnikami tego systemu;
  • w 1996 r. Raport o podstawach prawnych obrotu przy użyciu kart płatniczych wraz z projektem ustawy o kartach płatniczych oraz projektami wzorcowych umów i regulaminów;
  • w 1998 r. projekty ustaw o podatku dochodowym – od osób prawnych i o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz projekty rozporządzeń w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz w sprawie wyceny transferu oraz projekt ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych opracowany na zlecenie Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego i Rady Wydawców Kart Bankowych przy Związku Banków Polskich.
W przypadku trzech pierwszych opracowań spółka wygrała przetarg, konkurując z dużymi kancelariami prawniczymi – krajowymi i zagranicznymi, a spełnienie wymogów zawartych w Terms of Reference wymagało od nas dużych umiejętności i doświadczenia.

Największe osiągnięcie…

… do najważniejszych zaliczam przyczynienie się do stworzenia nowoczesnego prawa bankowego, dostosowanego do prawodawstwa obowiązującego w Unii Europejskiej oraz udział w współtworzeniu podstaw prawnych dla instytucji wspomagających sektor bankowy. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju CPBiI należy dzisiaj do grona firm wyspecjalizowanych w pracach legislacyjnych głównie z zakresu prawa bankowego, systemu płatniczego obrotu informacjami gospodarczymi oraz ochrony danych osobowych. Możemy się także poszczycić bogatym doświadczeniem w zakresie budowy i obsługi systemów wymiany informacji. Tym, co cieszy najbardziej w działalności szkoleniowej i wydawniczej, jest przekonanie, że wykonujemy pożyteczną pracę, służąc nie tylko pracownikom banków, ale także ich klientom.

Czego nauczyła nas 20-letnia praktyka…

…nauczyliśmy się przede wszystkim funkcjonować na wolnym rynku, rynku bardzo wymagającym i z każdym rokiem coraz bardziej konkurencyjnym. Wiemy, że zawsze należy utrzymywać najwyższą jakość usług i postępować tak, by nie zawieść ani zaufania klientów, ani pracowników, bo rzetelność jest najważniejsza i się opłaca. Nie wolno lekceważyć konkurencji. Doświadczyliśmy, że nie można zwalniać tempa rozwoju, że trzeba nieustannie inwestować w firmę i w kadry. Stałe doszkalanie, udział w procesie legislacyjnym krajowym oraz w organach UE, w konferencjach, pozwala śledzić kierunki w zakresie nowych rozwiązań prawnych, nowoczesne trendy w technologii i informatyce. A gdy zmienia się rynek, naszą odpowiedzią jest specjalizacja i profesjonalizm. To dzięki takiemu podejściu od dwudziestu lat spółka wnosi wkład w rozwój polskiego biznesu i gospodarki. To ogromna satysfakcja i powód do dumy dla całego zespołu wykonawców, a jednocześnie wspaniały dorobek w działalności CPBiI.

Co przyniesie przyszłość?

W obecnych realiach w globalnej gospodarce bardzo trudno prognozować. Jest zbyt wiele niewiadomych. Szybko zachodzące zmiany na rynku wspólnotowym oraz w relacjach UE z USA i rynkami azjatyckimi niewątpliwie mocno wpłyną na sytuację w polskiej gospodarce i sektorze bankowym. Nieustannie śledzimy te procesy oraz trendy, by jak najlepiej przygotować się i utrzymać nasze usługi na wysokim poziomie.

Optymalny model bankowości to…

Dzisiaj podzielone są poglądy w ocenie, jaki powinien być optymalny udział poszczególnych inwestorów w strukturze akcjonariatu banków. Przeważa pogląd, że najbardziej efektywny wydaje się być model, w którym stabilni, choć nie dominujący inwestorzy koegzystują z mniejszościowymi akcjonariuszami finansowymi, np. funduszami emerytalnymi oraz TFI, a bank jest spółką publiczną gwarantującą przejrzystość prowadzenia biznesu oraz umożliwiającą drobnym inwestorom obrót jego akcjami na giełdzie. W ostatnim czasie coraz częściej wygłaszane są opinie o potrzebie repolonizacji banków. Niewątpliwie niezbędne jest dalsze doskonalenie standardów ładu korporacyjnego, które – zwiększając autonomię działania zarządów – będą jednocześnie sprzyjały wzrostowi efektywności, ale także transparentności funkcjonowania.

Nadal zależy nam…

… na tym, żebyśmy nadążali, za potrzebami obsługiwanych środowisk i klientów i wciąż byli wiarygodną firmą. Chcielibyśmy pozostać firmą innowacyjną i konkurencyjną. Najważniejsza pozostaje dla nas opinia partnerów biznesowych. Główne obszary problemowe, na których CPBiI zamierza się koncentrować w najbliższych latach zostały określone w Strategii spółki na lata 2011–2015. Podkreślę raz jeszcze – niekwestionowany dorobek spółki to zasługa zaangażowanych, o wysokich kwalifikacjach pracowników i współpracowników.

Gdy pomyślę o tym, że to już 20 lat…

… niewiarygodne jak to szybko minęło. Jednocześnie dotychczasowy dorobek daje nam powody do zadowolenia i dumy. Spoglądając z perspektywy tych 20 lat, uważam, że osiągnęliśmy sukces, dzięki wytężonej pracy i zaangażowaniu całego zespołu pracowników i osób współpracujących. Działamy na trudnym, konkurencyjnym rynku i dobrze sobie radzimy. Mamy wciąż nowe pomysły. To bardzo cieszy!

 

Prenumerata 2019
Projekt i wykonanie Mavtech Group