Polacy w 2019 r. zastrzegli w bankach ponad 176 tysięcy utraconych dokumentów
Polacy w 2019 r. zastrzegli w bankach ponad 176 tysięcy utraconych dokumentów
„Miesięcznik Finansowy BANK” – styczeń 2020
„Miesięcznik Finansowy BANK” – styczeń 2020
Ciesz się świętami i …bezpiecznymi pieniędzmi
Ciesz się świętami i …bezpiecznymi pieniędzmi
Nie możesz znaleźć swojej karty płatniczej? Zastrzeż ją!
Nie możesz znaleźć swojej karty płatniczej? Zastrzeż ją!
Codziennie banki blokują kilkanaście prób wyłudzeń kredytów na cudze dokumenty
Codziennie banki blokują kilkanaście prób wyłudzeń kredytów na cudze dokumenty
Znamy zwycięzców Rankingu Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2019
Znamy zwycięzców Rankingu Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2019
Slider

Systemy

Biuro Obsługi Klienta ZBP

Biuro udziela informacji i rozpatruje wszelkie wnioski związane z przetwarzaniem danych osób fizycznych i firm w Systemach Wymiany Informacji Związku Banków Polskich: BANKOWY REJESTR oraz DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

Konferencje i edukacja

Konferencje

Najważniejsze wydarzenia sektora bankowego

Konferencje własne oraz organizowane wspólnie z najważniejszymi instytucjami sektorowymi – głównie dla banków i firm infrastrukturalnych. Organizujemy także konferencje na zlecenie, jako podwykonawca.

Szkolenia

Szkolenia otwarte i na zamówienie

Współczesna bankowość wymaga wykwalifikowanej kadry. Współpracujemy z uznanymi i cenionymi praktykami bankowymi oraz z przedstawicielami najważniejszych instytucji życia publicznego.

Edukacja

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

Realizowany od 2009 r. na ponad 120 polskich uczelniach, jeden z największych programów edukacji ekonomicznej skierowany do studentów i pracowników naukowych.

Wydawnictwo

Miesięcznik BANK

#NajbliżejBANKowości

Od 30 lat główne pismo bankowo-finansowe w Polsce. Dostępne na papierze, w aplikacji oraz na aleBank.pl.

aleBank.pl

#NajbliżejFinansów

Serwis o tematyce ekonomicznej dla wszystkich, którzy interesują się finansami gospodarką.

TV Student

Sieć Digital Signage

Największa międzyuczelniana sieć ekranów LCD. Setki monitorów w kilkudziesięciu szkołach wyższych w kraju.

Prawo

Bankowy Arbitraż Konsumencki

Działający przy Związku Banków Polskich Bankowy Arbitraż Konsumencki został powołany w celu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami – Klientami banków a Bankami.

Komisja Etyki Bankowej

Komisja ocenia przestrzeganie przez pracowników banków oraz osoby, za których pośrednictwem wykonywane są czynności bankowe zasad określonych w Zasadach Dobrej Praktyki Bankowej.

Sąd Polubowny (Arbitrażowy) przy ZBP

Sąd Polubowny (Arbitrażowy) przy Związku Banków Polskich w Warszawie, został powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich z dnia 6 marca 1992 r.