CPBiI

Biuro Obsługi Klienta ZBP

Uprzejmie informujemy, że dnia 1 stycznia 2022 r. Biuro Obsługi Klienta ZBP zmieniło swoją siedzibę. Zapraszamy do zapoznania się z nowymi danymi teleadresowymi.

Miesięcznik BANK

#NajbliżejBANKowości

Od 30 lat główne pismo bankowo-finansowe w Polsce. Dostępne na papierze, w aplikacji oraz na aleBank.pl.

Konferencje i edukacja

Konferencje

Najważniejsze wydarzenia sektora bankowego

Konferencje własne oraz organizowane wspólnie z najważniejszymi instytucjami sektorowymi – głównie dla banków i firm infrastrukturalnych. Organizujemy także konferencje na zlecenie, jako podwykonawca.

Szkolenia

Szkolenia otwarte i na zamówienie

Współczesna bankowość wymaga wykwalifikowanej kadry. Współpracujemy z uznanymi i cenionymi praktykami bankowymi oraz z przedstawicielami najważniejszych instytucji życia publicznego.

Edukacja

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

Realizowany od 2009 r. na ponad 120 polskich uczelniach, jeden z największych programów edukacji ekonomicznej skierowany do studentów i pracowników naukowych.

Wydawnictwo

Miesięcznik BANK

#NajbliżejBANKowości

Od 30 lat główne pismo bankowo-finansowe w Polsce. Dostępne na papierze, w aplikacji oraz na aleBank.pl.

BANK.pl

#NajbliżejFinansów

Portal o bankowości, kierowany do pracowników sektora finansowego, przedsiębiorców oraz indywidualnych odbiorców zainteresowanych tematyką finansowo-gospodarczą.

TV Student

Sieć Digital Signage

Największa międzyuczelniana sieć ekranów LCD. Setki monitorów w kilkudziesięciu szkołach wyższych w kraju.

Prawo

Bankowy Arbitraż Konsumencki

Działający przy Związku Banków Polskich Bankowy Arbitraż Konsumencki został powołany w celu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami – Klientami banków a Bankami.

Komisja Etyki Bankowej

Komisja ocenia przestrzeganie przez pracowników banków oraz osoby, za których pośrednictwem wykonywane są czynności bankowe zasad określonych w Zasadach Dobrej Praktyki Bankowej.

Sąd Polubowny (Arbitrażowy) przy ZBP

Sąd Polubowny (Arbitrażowy) przy Związku Banków Polskich w Warszawie, został powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich z dnia 6 marca 1992 r.